Asset Publisher Asset Publisher

Po wieloletniej pracy przyszedł czas na zasłużoną emeryturę

W dniu 25 stycznia 2021 r. pożegnaliśmy pracowników, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę: Panią Barbarę Urbańską, Panią Ewelinę Mielnik-Giezek, Panią Grażynę Morawską, Pana Mirosława Zawadzkiego oraz Pana Wiesława Szymańskiego.


Ze względu na obostrzenia sanitarne w związku z panującą epidemią uroczystość pożegnania wieloletnich pracowników odbyła się w kameralnym gronie – kierownictwa RDLP we Wrocławiu oraz kolegów i koleżanek z wydziału, w którym pracowała osoba przechodząca na emeryturę.


Każdy z szanownych emerytów poświęcił pracy na rzecz Lasów Państwowych długie lata:


Pani Barbara Urbańska - przepracowała w Lasach Państwowych 39 lat. Pracę rozpoczynała jeszcze w Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Wrocławskiego w Wydziale Planowania, Organizacji i Kadr, następnie pracowała w Wydziale Administracji.


Pani Ewelina Mielnik-Giezek - przepracowała w na rzecz Lasów Państwowych 39 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Nadleśnictwie Oborniki na stanowisku księgowej, a pracę zakończyła na stanowisku ds. Obronności i Informacji Niejawnych.


Pani Grażyna Morawska - w Lasach Państwowych przepracowała 44 lata. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynała w Nadleśnictwie Bierutów, a całe życie zawodowe zajmowała stanowiska związane z księgowością.


Pan Mirosław Zawadzki – przepracował 46 lat. Przygodę z pracą w leśnictwie rozpoczynał w Instytucie Badawczym Leśnictwa, pracował również w Nadleśnictwie Grójec na stanowisku leśniczego, a kolejne lata, aż do emerytury przepracował w Wydziale Stanu Posiadania. Pan Mirosław za swoje zasługi na rzecz Lasów Państwowych otrzymał z rąk dyrektora RDLP we Wrocławiu Kordelas Leśnika Polskiego.


Pan Wiesław Szymański – przepracował 42 lata, wiele lat poświęcił pracy nauczyciela zawodu w Technikum Leśnym w Miliczu. W maju 2000 roku objął stanowiska Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, a pracę zakończył w Wydziale Koordynacji Projektów Środowiskowych.


Podczas pożegnania dyrektor RDLP we Wrocławiu Arkadiusz Wojciechowicz w imieniu swoim oraz wszystkich współpracowników złożył na ręce szacownych emerytów wyrazy szczerego podziękowania za wieloletnią sumienną i nienaganną pracę na rzecz Lasów Państwowych.


Naszym szanownym emerytom życzymy dużo zdrowia oraz realizacji z sukcesem emerytalnych marzeń i planów.


                                    Darz Bór!