Asset Publisher Asset Publisher

Prace projektowe nad DAR

W poniedziałek, 11 stycznia 2021 r. w biurze RDLP we Wrocławiu odbyło się spotkanie poświęcone realizacji projektu Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej (DAR). Było ono następstwem podpisania przez partnerów projektu listu intencyjnego, które miało miejsce 15 września 2020 r. w Rudzie Sułowskiej.

W spotkaniu udział wzięli Dariusz Stasiak-Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz członek zarządu Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna, Cezary Kociński-kierownik jednostki realizującej projekt DAR oraz przedstawiciele RDLP we Wrocławiu: Arkadiusz Wojciechowicz-dyrektor, Artur Jakubiak-naczelnik wydziału stanu posiadania, Patrycja Opalińska-rzecznik prasowy oraz Adam Dudzin-koordynator turystycznego udostępnienia obszarów leśnych.

W trakcie spotkania omówiono możliwości udostępnienia dróg leśnych, którymi przebiegać będą fragmenty tras DAR oraz związane z tym obwarowania prawne. Przedstawiono także koncepcje przebiegu kilku tras w obszarach leśnych:

1. Oława-Siechnice-Wrocław,

2. Malczyce-Prochowice,

3. Bolesławiec-Nowogrodziec,

4. Modła-Chocianów,

5. Chocianów-Przemków,

6. Nowogrodziec-Gozdanin,

7. Twardogóra-Zawonia,

8. Nowogrodziec-Węgliniec,

9. Ujeździec Wielki-Koniówko-Droga Torowa,

10. Złotoryja-Wojcieszów.

Dolnośląska Autostrada Rowerowa to projekt wyznaczenia około 500 km nowych dróg rowerowych. Inicjatorem projektu jest Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, skupiające w swoich strukturach kilkadziesiąt dolnośląskich samorządów. Partnerami w realizacji projektu są między innymi Lasy Państwowe, Wody Polskie, Polskie Koleje Państwowe oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Powstanie DAR uzupełni układ transportowy Dolnego Śląska oraz przyczyni się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego. DAR, ma być także nowym impulsem dla lokalnych planów rozwoju ruchu turystycznego.