Asset Publisher Asset Publisher

Wizyta studentów z Japonii

2 października br. Nadleśnictwo Zdroje gościło grupę studentów kierunku Natural Resourses Managemen z „Akita University” w Japonii. Studenci oraz prowadzący grupę prof. Fumiaki Inagaki przyjechali do Polski w ramach uczestnictwa w szkole letniej „Water – Energy Nexus”, organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na zasadach współpracy międzynarodowej.

 Głównym celem wizyty było zapoznanie się z dobrymi praktykami Lasów Państwowych stosowanymi przy realizacji ogólnopolskich projektów małej retencji w lasach.

Spotkanie rozpoczęto w siedzibie Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej, prezentując genezę powstania projektu oraz ogólną sytuację hydrogeologiczną na terenie Dolnośląskich lasów. Ukazano kilkunastoletnie doświadczenia Lasów Państwowych w budowaniu i odtwarzaniu obiektów małej retencji, renaturyzacji mokradeł, a także zabezpieczaniu leśnych dróg, szlaków czy mostów przed erozją wodną.

Część terenową przeprowadzono w leśnictwie Wolany, położonym w Nadleśnictwie Zdroje, które również ma wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów małej retencji. Gościom zaprezentowano m.in. odtworzony staw, którego modernizacja objęła remont grobli, budowę przepławki dla ryb oraz renaturyzację przyległych obszarów mokradłowych za pomocą budowy ponad 30 drewnianych zastawek. Głównym celem inwestycji było zatrzymanie wody pochodzącej z opadów z jednoczesnym zmniejszeniem ich siły niszczącej w czasie wezbrań (powódź z 1998 r. spowodowała znaczną erozję dna cieku). Dodatkowo na przepływającym przez ten teren potoku rozebrano przepust o wąskim przekroju, zastępując go przepustem o znacznie większym świetle, dzięki czemu udrożniono jego koryto i zmniejszono zagrożenie w czasie powodzi.

Na koniec odwiedziliśmy zmodernizowaną szkółkę leśną w leśnictwie Piekiełko (Nadleśnictwo Zdroje), gdzie leśniczy zapoznał naszych gości z procesem produkcji sadzonek i zaprezentował zachowany budynek, w którym przez ostatnie 40 lat powstawał materiał sadzeniowy. Ta część spotkała się z wyjątkowym zainteresowaniem studentów, którzy do tej pory nie mieli styczności z tematami dotyczącymi produkcji szkółkarskiej.

Cieszymy się, że dokonania Lasów Państwowych na gruncie działań retencyjnych cieszą się zainteresowaniem w tak odległych miejscach świata. Mamy nadzieję, że zaprezentowane dobre praktyki, okażą się pomocne w kształtowaniu kierunków pro – retencyjnych także poza granicami naszego kraju.