Lista aktualności Lista aktualności

Pszczoły wracają do lasu

W dniu 17 października 2018 roku na terenie biura RDLP we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie warsztatowe z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym ochrony pszczołowatych na terenach Lasów Państwowych.

W spotkaniu realizowanym w ramach projektu rozwojowego  pn. "Zdrowa Żywność z Polskich Lasów", w ramach którego prowadzone są działania pod nazwą PSZCZOŁY WRACAJĄ DO LASU, uczestniczyli m.in.  Mariusz Błasiak - Naczelnik Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych z DGLP,  Arkadiusz Wojciechowicz - Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej oraz Agnieszka Firer - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, a także przedstawiciele nadleśnictw i biura RDLP we Wrocławiu. Dyskutowano o możliwych problemach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych i ewentualnych sposobach ich ograniczenia.

Na szkoleniu zostały przedstawione tematy do dwóch rodzajów wniosków.

Jeden z wniosków będzie dotyczył zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół (tzn. odbudowy i tworzenia siedlisk oraz bazy pożytkowej dla pszczołowatych na terenie nadleśnictw Dolnego Śląska). Planowany jest wspólny wniosek z poziomu RDLP.

Drugi z wniosków będzie związany głównie z działaniami edukacyjnymi (ścieżki edukacyjne, konkursy, szkolenia, eventy itp.) ukierunkowanymi na  edukowanie poprzez uświadamianie społeczeństwa o konieczności zachowania i ochrony siedlisk pszczół na terenach leśnych, poznawanie wielkiej gamy owadów zapylających i ich potrzeb,  tworzenie miejsc przyjaznych pszczołowatym we własnym sąsiedztwie, poprawy świadomości ekologicznej wśród mieszkańców oraz wspierania ginących pasji takich jak bartnictwo. Wzór wniosku zostanie przekazany zainteresowanym nadleśnictwom.

  Podsumowaniem będzie planowany na maj 2019 r. event podczas w Światowych Dni Pszczoły we Wrocławiu, połączony z wieloma działaniami edukacyjnymi i  atrakcjami dla całych rodzin i uczniów biorących udział w konkursach poszczególnych nadleśnictwach. Event będzie organizowany przez Nadleśnictwo Międzylesie w ramach projektu Bartnicy Sudetów, do którego mamy,  nadzieję przyłączy się wielu pasjonatów z naszych jednostek, oraz innych instytucji, którym bliski jest los pszczół.

Koordynacją działań w RDLP we Wrocławiu dotyczących szerokiej tematyki ochrony pszczołowatych będzie zajmowała się Barbara Górska z Nadleśnictwa Milicz przy wsparciu merytorycznym Konrada Zaremby z Nadleśnictwa Międzylesie oraz współpracy z biurem RDLP. 

Mamy nadzieję, że do naszych działań przyłączy się wielu pasjonatów co wpłynie korzystnie na poprawę warunków bytowania pszczołowatych na terenie w wielu nadleśnictw.