Lista aktualności Lista aktualności

Wspólnie posadzono młody las

Masyw Ślęży jest dla wielu mieszkańców Wrocławia oraz okolicznych miejscowości celem wypadów turystycznych oraz bazą rekreacji i wypoczynku. Jest to również teren leśny, który w ostatnich latach ucierpiał na skutek niedoboru wody (po okresach suszy z lat 2015 i 2018) oraz w wyniku masowego występowania kornika drukarza. Susza oraz owady doprowadziły najpierw do osłabienia, a następnie do zamierania lasów świerkowych w tym miejscu.

Zamierający las potrzebował pomocy. Dlatego 16 kwietnia 2019 r. w Masywie Ślęży odbyła się zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz Nadleśnictwo Miękinia akcja pod nazwą „Społeczne Sadzenie Lasu”. Głównym celem organizacji tej akcji była potrzeba odnowienia powierzchni leśnych, które utraciły drzewa na skutek suszy oraz masowego pojawu szkodliwych owadów. Sadząc las przedstawiciele znaczących instytucji Dolnego Śląska zostali poinformowani przez leśników, w ramach zainicjowanej kampanii informacyjnej, o prowadzonych zabiegach gospodarczych i ochronnych w drzewostanach narażonych na szkody ze strony owadów. Leśnicy dzielili się swoją wiedzą oraz odpowiadali na wszystkie pojawiające się ze strony gości pytania.

W sadzeniu nowego lasu udział wziął wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, płk Piotr Rupa szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, insp. Maciej Januszkiewicz komendant Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, płk Tomasz Raczyk dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu, przedstawiciele Aresztu Śledczego we Wrocławiu, pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu Obecna była również Katarzyna Łapińska, zastępca Regionalnego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele z  IPN Wrocław, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Hydropolis/MPWiK, Zarządu Zieleni Miejskiej w Urzędzie Miasta Wrocław, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Odział Regionalny we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego we Wrocławiu,  Urzędu Gminy Sobótka, Urzędu Gminy Łagiewniki, Urzędu Gminy Marcinowice, Urzędu Gminy Dzierżoniów, Urzędu Gminy Miękinia, 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, Garnizonu Wrocław. Las sadzili również Adam Bugajczuk, wiceprezes KGHM Polska Miedź oraz Przemysław Nowak Dyrektor Oddziału Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź, Tauron.

Posadzony młody las bukowy w najbliższych dekadach będzie chroniony oraz  pielęgnowany przez leśników. Prowadzona na tym terenie zrównoważona gospodarka leśna zapewni następnym pokoleniom mieszkańców okolic Masywu Ślęży miejsce do wypoczynku i dostęp do świeżego powietrza oraz w odległej przyszłości, kiedy ten nowo posadzony las dojrzeje - produkt odnawialny i czysty ekologicznie jakim jest drewno.

.