Aktualności

Już po raz XXI pracownicy Lasów Państwowych, ich rodziny i przyjaciele spotkali się na Polanie Jakuszyckiej, aby wspólnie przeżywać sportowe emocje w ramach Biegu Leśników.

Wydarzenia

Zapraszamy do kibicowania sygnalistom myśliwskim w konkursie "O KRYSZTAŁOWY RÓG"

Oferta łowiecka

Obszar Dolnego Śląska będący pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu jest bardzo atrakcyjny ze względu na walory łowieckie. Sprzyja takiej opinii zarówno charakterystyka przyrodniczo-leśna naszego regionu, jak również fakt, iż spotkać tu można niemal wszystkie gatunki zwierząt łownych.