Aktualności Aktualności

Informacja po spotkaniu ws. Lasu Mokrzańskiego

20 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie w sprawie sposobu zagospodarowania Lasu Mokrzańskiego do roku 2031.

W spotkaniu zorganizowanym przez Nadleśnictwo Miękinia udział wzięli przedstawiciele strony społecznej, reprezentowanej przez Radnych Gminy Miękinia z Wilkszyna, Komitet Ratujmy Las Mokrzański, Radę Osiedla Leśnica oraz sołtys sołectwa Wilkszyn. Stronę samorządową reprezentowali przedstawiciele Prezydenta Wrocławia oraz Gminy Miękinia. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni eksperci z zakresu nauk leśnych i przyrodniczych, przedstawiciele posłów na Sejm RP oraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Reprezentanci strony społecznej i samorządowej przedstawili swoje oczekiwania w zakresie prowadzenia prac leśnych w Lesie Mokrzańskim, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia jego funkcji społecznych i rekreacyjnych.

 

Nadleśnictwo Miękinia, będące zarządcą Lasu Mokrzańskiego, jest zainteresowane włączeniem samorządów i lokalnej społeczności do uzgodnień projektu Planu Urządzenia Lasu do końca 2031 roku oraz wypracowania najlepszych rozwiązań dla lasu i dla ludzi w Lesie Mokrzańskim. Przedstawiono termin i sposób prowadzenia kolejnych konsultacji.

 

Dla obszaru Lasu Mokrzańskiego zaproponowana zostanie, w ramach istniejących uwarunkowań prawnych i przyrodniczych, modyfikacja postępowania w zakresie prowadzonych prac w roku 2021. Cięcia gniazdowe, wywołujące największy sprzeciw, nie będą planowane ani wykonywane. Nadleśnictwo powiadomi zainteresowanych poprzez stronę internetową o wszystkich pracach leśnych w Lesie Mokrzańskim, w tym pielęgnacyjno-hodowlanych, jak również pracach związanych z wymianą i utrwaleniem młodego pokolenia lasu w bieżącym roku. Na kolejne lata nowego Planu Urządzenia Lasu 2022-2031 zakres i sposób prowadzenia prac zostanie poddany szerokim konsultacjom z uwzględnieniem funkcji społecznych.

 

Z uwagi na świadomość zagrożeń związanych z ze zmianami w środowisku, w tym zmianami klimatycznymi, które mogą niekorzystnie wpływać na Las Mokrzański (susze, obniżenie wód gruntowych, wiatry), należy wzbogacać tutejsze drzewostany na każdym etapie ich rozwoju o gatunki liściaste i biocenotyczne.

 

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Lasu Mokrzańskiego, najbardziej oczekiwane przez lokalną społeczność oraz samorządy, będzie planowane w takim zakresie, aby była możliwość stałego utrzymania na dobrym poziomie tras rowerowych, tras pieszych, wyposażenia w ławostoły, utrzymania porządku i czystości itp. Udział strony społecznej jak również zaangażowanie po stronie samorządów jest konieczne i będzie wymagało stałej współpracy z nadleśnictwem.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem przez wszystkie strony deklaracji „Wspólnie dla Lasu Mokrzańskiego”.

 

Dziękujemy za udział w spotkaniu wszystkim uczestnikom oraz osobom oglądającym relację online. Jednocześnie informujemy, że o kolejnych spotkaniach będziecie się Państwo mogli dowiedzieć poprzez stronę internetową i profil fb Nadleśnictwa Miękinia.