Oferta łowiecka

Obszar Dolnego Śląska jest bardzo atrakcyjny ze względu na walory łowieckie. Sprzyja temu zarówno charakterystyka przyrodniczo-leśna naszego regionu jak również fakt, iż spotkać tu można niemal wszystkie gatunki występujących w Polsce zwierząt łownych.