Aktualności

Informacja o zwołaniu spotkania konsultacyjnego i możliwości zapoznania się z wynikami urządzeniowych prac terenowych oraz projektem zagospodarowania „Lasu Mokrzańskiego”, będących elementem projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Miękinia.

Wydarzenia

Zapraszamy do kibicowania sygnalistom myśliwskim w konkursie "O KRYSZTAŁOWY RÓG"

Oferta łowiecka

Obszar Dolnego Śląska będący pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu jest bardzo atrakcyjny ze względu na walory łowieckie. Sprzyja takiej opinii zarówno charakterystyka przyrodniczo-leśna naszego regionu, jak również fakt, iż spotkać tu można niemal wszystkie gatunki zwierząt łownych.