Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wznawiamy konsultacje społeczne moratorium

Od dziś wznawiamy konsultacje dotyczące moratorium.

Ruszają wznowione konsultacje aktualizacji terenów objętych styczniowym moratorium pozyskania drewna. Od dziś do 4 sierpnia można składać uwagi odnośnie zaktualizowanej propozycji obszarów.

Przypomnijmy – decyzja minister klimatu i środowiska z 8 stycznia br. wprowadziła półroczny zakaz i ograniczenia pozyskiwania drewna w dziewięciu lokalizacjach w kraju. Dotyczyła 94 tys. ha lasów położonych na terenie 28 nadleśnictw.

Przed upływem pół roku ministerstwo przedłużyło zakaz, polecając jednocześnie, by Lasy Państwowe zaproponowały aktualizację objętych nim terenów. Leśnicy przygotowali taką propozycję i to ona jest przedmiotem obecnych konsultacji.

Konsultacje prowadzi pięć regionalnych dyrekcji, na obszarze których znajdują się lasy objęte moratorium. To RDLP w: Białymstoku, Gdańsku, Krośnie, Radomiu i Wrocławiu.

W każdej z propozycji w różnym stopniu zmieniają się lokalizacje, ale ogólna powierzchnia jest większa lub równa tej wskazanej w styczniu br.

Terminy zakreślone przez MKiŚ pozwalały na zbieranie uwag jedynie w ciągu kilku dni.

Ministerstwo istotnie wydłużyło terminy, dzięki czemu mogliśmy przedłużyć konsultacje społeczne. Wszyscy, którzy chcą się zapoznać z naszymi propozycjami i przedstawić swoje uwagi mają na to trzy tygodniewyjaśnia Witold Koss, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Dodajmy, że uwagi złożone w czerwcu pozostają w mocy. Ich treść jest publikowana wraz z materiałami, które podlegają konsultacjom.

W pierwszym tygodniu konsultacji RDLP zorganizują spotkania instruktażowe on-line, podczas których omówione zostaną szczegóły dotyczące zmian w poszczególnych obszarach objętych moratorium oraz przebieg samych konsultacji.

Przyjmowanie uwag zakończy się 4 sierpnia. W ciągu trzech tygodni RDLP ustosunkują się do nich. Zarówno uwagi, jak i stanowisko Lasów Państwowych zostanie opublikowane na stronach internetowych. Raporty z konsultacji zostaną opublikowane i przedstawione Ministerstwu Klimatu i Środowiska. W oparciu o ten materiał MKiŚ podejmie decyzje co do dalszych losów obszarów objętych moratorium.

Styczniowa decyzja o wprowadzeniu moratorium miała zarówno zdecydowanych entuzjastów, jak i zagorzałych krytyków. Dlatego dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych, by zapoznali się z naszą propozycją aktualizacji i wypowiedzieli się na jej temat – mówi dyrektor Koss.

Dalszy harmonogram konsultacji:

  • do 22 lipca – spotkania instruktażowe on-line organizowane przez RDLP we Wrocławiu,
  • do 4 sierpnia – przyjmowanie uwag,
  • 25 sierpnia – publikacja uwag i odpowiedzi na nie RDLP we Wrocławiu,
  • 30 września – publikacja raportu z konsultacji.
W przypadku pytań dotyczących konsultacji oraz zgłaszanych uwag i wniosków prosimy o kontakt pod adresem:  konsultacje@wroclaw.lasy.gov.pl