Aktualności Aktualności

Powrót

Zajęcia w technikum leśnym

Zajęcia w technikum leśnym

25 stycznia uczniowie klas II i III o profilu leśnym z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Jeleniej  Górze uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Nadleśnictwa "Śnieżka" w Kowarach.
Agnieszka Zając zapoznała uczniów z  Instrukcją Ochrony Lasu wraz z obowiązującymi drukami. Pokazała również sposoby ewidencjonowania zaobserwowanych zjawisk oraz ich raportowanie do jednostek nadrzędnych.
Grzegorz Marcinik opowiedział o rodzajach feromonów, czyli zapachów wytwarzanych przez owady i reakcjach niektórych chrząszczy na te substancje. Przedstawił również rodzaje pułapek, które leśnicy stosują w profilaktyce ochrony lasu i zwalczaniu szkodliwych owadów. Ciekawym elementem spotkania  była możliwość zapoznania się z poszczególnymi rodzajami stosowanych feromonów oraz ich rozróżnienie na podstawie zapachu.