Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
+48 71 377 17 00
+48 71 328 24 01

ul. Grunwaldzka 90
50-357 Wrocław

Profil Facebook

Elektroniczna skrzynka podawcza - adres skrzynki i szczegóły zasad komunikacji: /pgl_lp_1371/SkrytkaESP

 

 

Dyrektor
Jan Dzięcielski
+48 71 377 17 70
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Robert Szlachetka
+48 71 377 17 70
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Małgorzata Paduszyńska
+48 71 377 17 70
Główny Księgowy
Agnieszka Gawrońska
+48 71 377 17 78

Pion Dyrektora

Katarzyna Czubska
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Tel.: +48 71 377 17 85
tel. IP Cisco: 1371 131
Jacek Ziaja
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Tel.: +48 71 377 17 45
tel. IP Cisco: 1371 151
Malwina Sokołowska
Naczelnik Wydziału Rzecznika Prasowego
Tel.: +48 71 377 17 71
tel. IP Cisco: 1371 222
Dorota Jakubiak
Stanowisko ds. Obronności i Informacji Niejawnych
Tel.: +48 71 377 17 60
tel. IP Cisco: 1371 191
Bartosz Płucieniczak
Kierownik Zespołu ds. Ochrony Mienia
Tel.: +48 71 377 17 61
tel. IP Cisco: 1371 221

Pion Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Tomasz Kowalski
Naczelnik Wydziału Hodowli i Użytkowania Lasu
Tel.: +48 71 377 17 80
tel. IP Cisco: 1371 331
Wojciech Mazur
p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu i Łowiectwa
Tel.: +48 71 377 17 26
tel. IP Cisco: 1371 341
Artur Jakubiak
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel.: +48 71 377 17 13
tel. IP Cisco: 1371 161
Paweł Wysoczański
Naczelnik Wydziału Infrastruktury
Tel.: +48 71 377 17 41
tel. IP Cisco: 1371 381

Pion Dyrektora ds. Ekonomicznych

Agnieszka Gawrońska
Główny Księgowy, Naczelnik Wydziału Księgowości
Tel.: +48 71 377 17 78
tel. IP Cisco: 1371 611
Bernadeta Mikołajczak
Naczelnik Wydziału Marketingu
Tel.: +48 71 377 17 63
tel. IP Cisco: 1371 531
Dawid Rożko
Naczelnik Wydziału Informatyki
Tel.: +48 71 377 17 18
tel. IP Cisco: 1371 571
Tomasz Szymczuk
Naczelnik Wydziału Administracji
Tel.: +48 71 377 17 93
tel. IP Cisco: 1371 551
Katarzyna Paradzińska
Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania
Tel.: +48 71 377 17 48
tel. IP Cisco: 1371 651

Inspektor Ochrony Danych

Sebastian Strzech
Inspektor Ochrony Danych