Aktualności Aktualności

Powrót

„Monitoring i ocena stanu lasu w Sudetach”

„Monitoring i ocena stanu lasu w Sudetach”

W związku z odbiorem tematu badawczego, zrealizowanego przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, 25 kwietnia w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu odbyło się seminarium pn. „Monitoring i ocena stanu lasu w Sudetach”.

W programie zaplanowane zostały następujące wystąpienia:

  • Stan zasobów leśnych i potrzeby ich pielęgnacji na przykładzie Nadleśnictwa Lądek Zdrój – dr inż. Łukasz Pogoński;
  • Sprawozdanie z realizacji tematu badawczego „Monitoring i ocena stanu lasu w Sudetach” – Bogusław Kowalczyk, BULiGL Oddział w Brzegu;
  • Zastosowanie rębni stopniowych w drzewostanach o zwiększonych funkcjach ochronnych i społecznych – dr hab. Wojciech Kowalkowski prof. UP;
  • Zasady regulacji użytkowania głównego w lasach górskich - propozycje dla Sudetów – prof. dr hab. Roman Jaszczak;
  • Wpływ zmian klimatu na roślinność Sudetów - dr hab. Krzysztof Świerkosz prof. UWr.

Dlaczego temat jest tak ważny?

Jak mówi profesor Krzysztof Świerkosz "Świerki wycofują się z kraju. Podążają coraz bardziej na północ i coraz bardziej w góry. Dzieje się to w miarę tego, jak klimat powolutku nam się ociepla. Przy czym „powolutku” można w tym momencie odnieść raczej do naszego indywidualnego doświadczenia ludzkiego, bo z punktu widzenia przyrody, jest to zmiana gwałtowna, wręcz katastrofalna."

Jeśli warunki klimatyczne będą się zmieniały w takim tempie jak się zmieniają, to części gatunków drzew na naszym terenie po prostu nie będzie. Dlatego prowadzenie prac badawczych i monitoringu, który pozowli na decyzję o dalszych krokach w prowadzeniu gospodarki leśnej jest są w chwili obecnej kluczową sprawą dla leśników.

 

Praca badawcza została wykonana na zlecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a seminarium prezentujące
jej wyniki objęte honorowym patronatem Dyrektora RDLP we Wrocławiu oraz Przewodniczącego Oddziału PTL we Wrocławiu.