Aktualności Aktualności

Powrót

Spotkanie w sprawie Singletrailsów

Spotkanie w sprawie Singletrailsów

W dniu 23.04.2024r. w siedzibie Urzędu Gminy w Męcince odbyło się spotkanie dotyczące zasad tworzenia tras rowerowych na terenach leśnych.

W spotkaniu udział wzięli:

1. Wójt Gminy Męcinka

2. Nadleśniczy Nadleśnictwa Jawor

3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Złotoryja

4. przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu

5. przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

6. przedstawiciele Parku Krajobrazowego Chełmy

7. Dyrektor Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

W spotkaniu udział wzięły również osoby tworzące lub planujące tworzyć trasy rowerowe wśród nich członek Fundacji Singlerack Glacensis.

Celem spotkania było przedstawienie uwarunkowań formalnych, prawnych oraz środowiskowych, obowiązujących przy projektowaniu i tworzeniu tras rowerowych na terenach leśnych.

Szczegółowo przedstawiono sposób procedowania tego typu przedsięwzięcia, od etapu projektowania, poprzez  wykonanie w terenie z uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych i środowiskowych, a następnie utrzymania i konserwacji infrastruktury kolejnych latach celem zapewnienia bezpiecznego użytkowania tras rowerowych.

Jako przykłady dobrych praktyk w tym zakresie zaprezentowano dwa rozwiązania.

Pierwsze z nich to Kaczawskie singletracki, które utworzono w 2018 roku na terenie Nadleśnictwa Złotoryja w porozumieniu i we współpracy z lokalnymi gminami. Omówiono kolejne etapy tworzenia ścieżek, począwszy od koncepcji, przez dokumentację techniczną, niezbędne uzgodnienia, w tym z zakresu ochrony przyrody.  Przedstawiono wymogi jakie zostały nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu przy realizacji zadania.

Jako drugi przykład dobrych praktyk przedstawiono zasady utworzenia, działania i utrzymania  TRAS ENDURO Srebrna Góra.

Uczestnicy spotkania wielokrotnie podkreślali, że są otwarci na współpracę w zakresie rozwoju turystyki rowerowej, a projektowane trasy rowerowe muszą być wyznaczane, budowane i utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu jest otwarta na turystykę rowerową. Na naszym terenie znajduje się ponad 380 km tras rowerowych SINGLETRACK. Ponad to możemy cieszyć się najwiekszą w Polsce siecią tras MTB. Mamy więc nadzieję, że wspólne doświadczenia i chęć pogodzenia funkcji społecznej z przyrodniczą uda się również w przypadku nowej propozycji tras - tym razem Singletrailsów.