Aktualności Aktualności

Powrót

XX SUBMISJA DREWNA SZCZEGÓLNEGO / 20th SPECIAL WOOD SUBMISSION

XX SUBMISJA DREWNA SZCZEGÓLNEGO / 20th SPECIAL WOOD SUBMISSION

XX SUBMISJA DREWNA SZCZEGÓLNEGO

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu zaprasza do wzięcia udziału w ,,XX Submisji Drewna Szczególnego”, która odbędzie się w dniu 2 lutego 2024 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Świdnica w Świdnicy, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11.

Do sprzedaży oferuje się drewno następujących gatunków:

Dąb – ok. 1 100 m3

Jesion – ok. 20 m3

Jawor – ok. 15 m3

Modrzew – ok. 90 m3

Olcha – ok. 20 m3

Orzech czarny – ok. 4 m3

Oferowany surowiec posiada certyfikat PEFC.

Surowiec oraz katalogi losów będą dostępne od 25 stycznia do 1 lutego 2024 roku na placu ekspozycyjnym:

Mościsko – (Nadleśnictwo Świdnica) przy drodze relacji Świdnica – Dzierżoniów (50°46’23”, 16°34’36”) wyłożone zostanie około (ok.) 1 249 m3 drewna.

 

20th SPECIAL WOOD SUBMISSION

REGIONAL DIRECTORATE OF THE STATE FORESTS IN WROCLAW

The Regional Directorate of State Forests in Wrocław invites you to take part in the "20th Special Wood Submission", which will take place on February 2, 2024, at 10:00 am at the seat of the Świdnica Forest District in Świdnica, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11.

The wood of the following species is offered for sale:

Oak – ca. 1 100 m3

Ash – ca. 20 m3

Sycamore – ca. 15 m3

Larch – ca. 90 m3

Alder – ca. 20 m3

Black walnut – ca. 4 m3

The offered raw material wood is PEFC certified.

The raw material and catalogs of tickets will be available from January 25 to February 1, 2024, on the exhibition square:

Mościsko - (Świdnica Forest District) by the Świdnica - Dzierżoniów road (50°46'23", 16°34'36"), approx. 1,249 m3 of wood.

 

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w submisji mogą otrzymać wszelkie informacje pod adresem:

Enterprises interested in participating in the submissions can obtain any information at
the following address:


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 90
50-357 Wrocław
e-mail: marketing@wroclaw.lasy.gov.pl
tel. +48 71/377 17 84

 

KOMUNIKAT

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu informuje, że w ramach XX Submisji Drewna Szczególnego jednym z warunków uczestnictwa w procedurze zakupu jest wpłata WADIUM na wskazane w Regulaminie numery rachunków bankowych.