Aktualności Aktualności

Powrót

ZAGROŻENIE POŻAROWE NA TERENIE RDLP WE WROCŁAWIU

ZAGROŻENIE POŻAROWE NA TERENIE RDLP WE WROCŁAWIU

Podczas minionego weekendu sytuacja pożarowa w lasach w obrębie terytorialnym RDLP we Wrocławiu była bardzo trudna.

Co prawda aktualnie zagrożenie na terenie nadleśnictw wrocławskiej dyrekcji obniżyło się do średniego ale warto zaznaczyć, że w miniony weekend ( dane z piątku 17.05) we wszystkich strefach prognostycznych wilgotność ściółki była niższa niż 10%, a w górach i na pogórzu występował dość silny wiatr ok. 20 km/h, co przy ewentualnym pożarze mogło przyczyniać się do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia.

W bieżącym roku odnotowano 73 pożary na pow. 13,36 ha z tego: w marcu 18 (2,16 ha), kwietniu 36 (7,7 ha) maju 18 (3,59 ha).

Leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu prowadzą całodzienne dyżury naziemnych patroli ppoż. jak również posiadają w dyspozycji 3 samoloty gaśnicze typu M18 Dromader.

 

Aktualne zagrożenie pożarowe lasów można śledzić na stronach INTERNET, m.in. w Banku Danych o Lasach, stronach IBL - mapa zagrożenia pożarowego lasu --> https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy?t=0&ll=18.577988,52.180100&scale=4622324&map=6,0.7&layers=0,1,2,3,4,5,6,7,8,92,91,90,89,88,87,18,19,20,21&basemap=1&extwms=&hist=