Aktualności Aktualności

Powrót

Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną RDLP we Wrocławiu w okresie VI – XII 2024 r.

Zaproszenie do składania ofert na obsługę prawną RDLP we Wrocławiu w okresie VI – XII 2024 r.

Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi obsługi prawnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w okresie VI – XII 2024 r. Ofertę należy złożyć w terminie do 23 maja 2024 r.  Szczegółowe informacje dot. niniejszego postępowania, w tym między innymi warunki udziału w postępowaniu, sposób złożenia oferty, wzór umowy zostały zawarte w Wykazie Warunków Zamówienia, który jest dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-we-wroclawiu/usluga-obslugi-prawnej-regionalnej-dyrekcji-lasow-panstwowych-we-wroclawiu-w-okresie-vi--xii-2024-r