Wydawca treści Wydawca treści

Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

 

Nadleśnictwa podległe
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
są zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

 

Właścicieli gruntów, zainteresowanych zbyciem nieruchomości, prosimy o złożenie stosownej oferty do nadleśnictwa, w którego zasięgu terytorialnym się ona znajduje.

Na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy sprawdź w zasięgu administracyjnym, którego Nadleśnictwa leży Twoja nieruchomość.

Dla ułatwienia udostępniamy poniżej do pobrania proponowany wzór takiej oferty
z minimum informacji, które na tym etapie są nam potrzebne.

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy do kontaktu z nadleśnictwami.

Nadleśnictwo Bardo Śląskie

Nadleśnictwo Henryków

Nadleśnictwo Bolesławiec

Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka

Nadleśnictwo Chocianów

Nadleśnictwo Wołów

Nadleśnictwo Zdroje

Nadleśnictwo Głogów

Nadleśnictwo Olesnica Śląska

Nadleśnictwo Jawor

Nadleśnictwo Jugów

Nadleśnictwo Kamienna Góra

Nadleśnictwo Legnica

Nadleśnictwo Lubin

Nadleśnictwo Lwówek Śląski

Nadleśnictwo Międzylesie

Nadleśnictwo Miękinia

Nadleśnictwo Milicz

Nadleśnictwo Olborniki Śląskie

Nadleśnictwo Oława

Nadleśnictwo Pieńsk

Nadleśnictwo Ruszów

Nadleśnictwo Lądek Zdrój

Nadleśnictwo Szklarska Poręba

Nadleśnictwo Śnieżka

Nadleśnictwo Świdnica

Nadleśnictwo Świeradów

Nadleśnictwo Wałbrzych

Nadleśnictwo Węgliniec

Nadleśnictwo Złotoryja

Nadleśnictwo Żmigród

Nadleśnictwo Przemków

Nadleśnictwo Świętoszów

 

W dalszej kolejności właściwe terytorialnie nadleśnictwo rozpatruje wniosek analizując formalnoprawne aspekty możliwości nabycia gruntu. Oceniamy też celowość nabycia nieruchomości w kontekście przydatności gruntu dla prowadzenia gospodarki leśnej. Powyższą ocenę wykonamy w oparciu o dane z wniosku.

Stan własności nieruchomości, jej obciążenia i inne dane ocenimy według danych zawartych w Elektronicznej Księdze Wieczystej na https://ekw.ms.gov.pl. Upewnij się, że dane tam przedstawione są aktualne.

Jeśli zajdzie taka potrzeba poprosimy właściciela o uzupełnienie dokumentacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dalszego procedowania potrzebne będą:

  1. aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  2. aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
  3. aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  4. złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy z transakcji po zleceniu tej wyceny przez nadleśnictwo.

Nabycie nieruchomości może dojść do skutku po uzyskaniu przez nadleśniczego stosownej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

W dalszej kolejności nadleśnictwo zleca wycenę nieruchomości – cena nabycia nie może być wyższa niż wartość wynikająca z wyceny.

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.

 

Więcej informacji: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/beda-nowe-lasy-kupujemy-tereny-pod-zalesianie