Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona przez leśników pozwala osobom nie związanym z lasem poznać ten najbogatszy i najbardziej zróżnicowany ekosystem, zrozumieć złożoność procesów w nim zachodzących oraz poznać pracę leśników.

Przybliżenie obrazu lasu i leśnictwa ułatwia stale rozwijana infrastruktura edukacyjna. Na terenie RDLP we Wrocławiu służy temu 5 ośrodków edukacji leśnej, 16 izb edukacyjnych, 16 zielonych klas, 80 ścieżek edukacyjnych oraz wiele innych elementów infrastrukturalnych i przyrodniczych. Łącznie w 2022 roku na terenie RDLP we Wrocławiu do prowadzenia zajęć wykorzystano 346 takich obiektów.

W ofercie edukacyjnej nadleśnictw każdy znajdzie coś dla siebie. Formy działania dostosowujemy do wieku i możliwości odbiorców. Największym zainteresowaniem cieszą się lekcje i wycieczki prowadzone w terenie oraz w salach edukacyjnych. W 2022 roku w 879 takich zajęciach uczestniczyło prawie 32 tysiące osób. Istnieje także możliwość zorganizowania spotkania z leśnikiem w szkole, przedszkolu lub innym miejscu. Takich spotkań w minionym roku odbyło się 416, a udział w nich wzięło ponad 18 tysiąca osób.

Organizowane są także różnego rodzaju konkursy, wystawy i imprez okolicznościowe związane z lasem i leśnictwem. W minionym roku zorganizowano ich łącznie 243.  W 2022 roku w różnorodnych przedsięwzięciach zorganizowanych przez nadleśnictwa i RDLP wzięło udział około 305 000 uczestników.

W dziedzinie edukacji leśnej i przyrodniczej współpracujemy zarówno z placówkami oświatowymi (495) jak również innymi instytucjami, takimi jak:  ośrodki edukacji ekologicznej (8), parki narodowe i krajobrazowe (11), domy kultury i muzea (33), organizacje pozarządowe (57), kościoły (16). Współpracujemy także z mediami, samorządami, harcerzami, Strażą Pożarną i wieloma innymi instytucjami.

Zapraszamy wszystkie instytucje do współpracy w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej. Pani Małgorzata Drzewiecka (tel. 71 377 17 72, kom. 507 020 261 email: malgorzata.drzewiecka@wroclaw.lasy.gov.pl udziela wszelkich informacji dotyczących możliwości i zasad włączania się leśników w przyrodniczo-leśne edukowanie społeczeństwa.