Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona przez leśników pozwala osobom nie związanym z lasem poznać ten najbogatszy i najbardziej zróżnicowany ekosystem, zrozumieć złożoność procesów w nim zachodzących oraz poznać pracę leśników.

Przybliżenie obrazu lasu i leśnictwa ułatwia stale rozwijana infrastruktura edukacyjna. Na terenie RDLP we Wrocławiu służy temu 5 ośrodków edukacji leśnej, 16 izb edukacyjnych, 17 zielonych klas, 88 ścieżek edukacyjnych oraz wiele innych elementów infrastrukturalnych i przyrodniczych. Łącznie w 2019 roku na terenie RDLP we Wrocławiu do prowadzenia zajęć wykorzystano 351 takich obiektów.

W ofercie edukacyjnej nadleśnictw każdy znajdzie coś dla siebie. Formy działania dostosowujemy do wieku i możliwości odbiorców. Największym zainteresowaniem cieszą się lekcje i wycieczki prowadzone w terenie oraz w sali edukacyjnej. W 2019 roku w ponad 1,2 tysiąca takich zajęciach uczestniczyło ponad 42 tysiące osób. Istnieje także możliwość zorganizowania spotkania z leśnikiem w szkole, przedszkolu lub innym miejscu. Takich spotkań w minionym roku odbyło się 548, a udział w nich wzięło ponad 20,5 tysiąca osób. Organizowane są także różnego rodzaju konkursy, wystawy i imprez okolicznościowe związane z lasem i leśnictwem. W minionym roku zorganizowano ich łącznie 221.  W 2019 roku, w różnorodnych przedsięwzięciach zorganizowanych przez nadleśnictwa i RDLP wzięło udział około 171 000 uczestników.

W dziedzinie edukacji leśnej i przyrodniczej współpracujemy zarówno z placówkami oświatowymi (633) jak również innymi instytucjami, takimi jak:  ośrodki edukacji ekologicznej (10), parki narodowe i krajobrazowe (11), domy kultury i muzea (43), organizacje pozarządowe (86), kościoły (20). Współpracujemy także z mediami, samorządami, harcerzami, Strażą Pożarną i wieloma innymi instytucjami.

Zapraszamy wszystkie instytucje do współpracy w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej. Nasz współpracownik Adam Dudzin (tel. 71 377 17 95, kom. 665 441 663 email: adam.dudzin@wroclaw.lasy.gov.pl) udziela wszelkich informacji dotyczących możliwości i zasad włączania się leśników w przyrodniczo-leśne edukowanie społeczeństwa.