Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w planie urządzenia lasu każdego nadlesnictwa. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwa RDLP we Wrocławiu prowadzą gospodarkę na blisko 540 tys. ha powierzchni leśnej i pozyskują rocznie ok. 3,2 mln m sześc. drewna.

Rozmiar pozyskania wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w drzewostanach młodszych), cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej). W cięciach przedrębnych w 2017  r. w nadleśnictwach RDLP we Wrocławiu pozyskano ok. 1,2 mln m sześc. grubizny, w cięciach rębnych – ponad 1,8 mln m sześc. Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosna i świerk. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki, jak brzoza, dąb, jesion, klon, olsza i grab.

Spora ilość drewna w nadleśnictwach pochodzi z likwidacji szkód, spowodowanych niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, takich jak okiść, wiatrołomy oraz w wyniku wydzielania się posuszu.

Drewno pozyskane na terenach leśnych nadleśnictw trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakłady stolarskich. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych, a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji  energii elektrycznej.

 

 

 

RDLP we Wrocławiu - realizacja pozyskania w stosunku do planu  

 

Pozyskanie surowca drzewnego w roku bieżącym [m3]

 

Wybrane sortymenty

Pozyskanie drewna w 2019 r.

Plan
(zasadniczy)

Wykonanie
do końca września

Drewno ogółem

           3 323 697   

 2 682 800

Drewno W0+WK+WD iglaste

           1 184 974

  909 500

Drewno S2A+S2B sosna, modrzew

             683 472   

 591 300

Drewno S2A+S2B świerk, jodła, PI

             396 262   

  586 300

Drewno  WA0+WB0+WC0+WD liściaste

             140 160   

  85 300

Drewno S2A+S2B liściaste

             297 549   

  210 100

 

 

Pozyskanie surowca drzewnego w latach ubiegłych [m3]

 

Wybrane sortymenty

Pozyskanie drewna w 2018 r.

Plan
(zasadniczy)

Wykonanie
do końca grudnia

Drewno ogółem

          3 232 494   

  3 286 400

Drewno W0+WK+WD iglaste

          1 087 138   

  1 168 800

Drewno S2A+S2B sosna, modrzew

             665 241   

  691 000

Drewno S2A+S2B świerk, jodła, PI

             362 242   

  632 300

Drewno  WA0+WB0+WC0+WD liściaste

             152 538   

  126 000

Drewno S2A+S2B liściaste

             312 792   

   272 400

 

 

Wybrane sortymenty

Pozyskanie drewna w 2017 r.

Plan
(zasadniczy)

Wykonanie
do końca grudnia

Drewno ogółem

          3 166 710   

  3 240 100

Drewno W0+WK+WD iglaste

          1 077 191   

  1 168 100

Drewno S2A+S2B sosna, modrzew

             628 586   

  678 200

Drewno S2A+S2B świerk, jodła, PI

             358 885   

  549 000

Drewno  WA0+WB0+WC0+WD liściaste

             171 716   

  147 100

Drewno S2A+S2B liściaste

             300 976   

   277 100

 

 

Wybrane sortymenty

Pozyskanie drewna w 2016 r.

Plan
(zasadniczy)

Wykonanie
do końca grudnia

Drewno ogółem

          3 089 620   

          3 190 500   

Drewno W0+WK+WD iglaste

             988 693   

           1 135 200   

Drewno S2A+S2B sosna, modrzew

             605 230   

             649 100   

Drewno S2A+S2B świerk, jodła, PI

             336 012   

             568 800   

Drewno  WA0+WB0+WC0+WD liściaste

             206 461   

             147 100   

Drewno S2A+S2B liściaste

             327 395   

             246 600   

 

 

Wybrane sortymenty

Pozyskanie drewna w 2015 r.

Plan
(zasadniczy)

Wykonanie
do końca grudnia

Drewno ogółem

          3 012 000   

         3 114 600   

Drewno WA0+WB0+WC0+WD iglaste

          1 008 500   

         1 064 500   

Drewno S2A+S2B sosna, modrzew

            549 800   

            599 300   

Drewno S2A+S2B świerk, jodła, PI

            310 200   

            480 800   

Drewno WA0+WB0+WC0+WD liściaste

            211 600   

            180 600   

Drewno S2A+S2B liściaste

            331 800   

            321 000   

 

Pozyskanie surowca drzewnego w latach poprzednich (2003 - 2014)