Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek, sadzonek i nasion

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu prowadzą sprzedaż 17 gatunków drewna w szerokiej gamie sortymentów, oferują również do sprzedaży choinki, stroisz i sadzonki drzew leśnych.

Sprzedaż drewna dla wszystkich odbiorców realizowana jest przez nadleśnictwa zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, w oparciu o obowiązujące przepisy w sprawie prowadzenia sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz o regulaminy wewnętrzne nadleśnictw.

Przedmiotem sprzedaży jest drewno w układzie gatunkowym, sortymentowym i jakościowym, zgodnym z normami.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w nadleśnictwach na podstawie cennika detalicznego zamieszczonego na stronach internetowych tych nadleśnictw.

Warto przeczytać: Poradnik dla kupującego drewno do celów opałowych.

 

Sprzedaż choinek, sadzonek i nasion

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oferują do sprzedaży choinki (świerk i sosna), stroisz, sadzonki i nasiona drzew leśnych.

Oferowane do sprzedaży drzewka pochodzą z cieć pielęgnacyjnych jakie muszą być wykonywane w drzewostanach. Dzięki temu są to drzewka w pełni „ekologiczne" po prostu w lesie w wyniku panującej konkurencji i tak zginęłyby w sposób naturalny (człowiek wycinając je wyprzedza jedynie ten proces).

Dane kontaktowe do nadleśnictw, w których można nabyć choinki

Sadzonki i nasiona przeznaczone do sprzedaży to na ogół rodzime gatunki drzew leśnych stosowane w odnowieniach i zalesieniach.

Szczegóły oferty dostępne są na stronie Sprzedaż sadzonek i nasion w zakładce Informacje.

Zapraszamy !