Lista aktualności Lista aktualności

Najszybsze ptaki na świecie zamieszkały w lasach Doliny Baryczy

Najszybsze ptaki na świecie wzbogaciły faunę Doliny Baryczy, a dokładniej lasy w Nadleśnictwie Żmigród. Mowa oczywiście o młodych osobnikach sokołów wędrownych, które gdy osiągną dojrzałość to w locie pikowym potrafią rozwinąć prędkość przekraczającą 320 km/h.

W dniach 26-27 maja 2020 r. w Nadleśnictwie Żmigród, odbyła się akcja wpuszczenia do specjalnie przygotowanych sztucznych gniazd, 30 nowych osobników sokołów wędrownych. Młode ptaki pochodzą z hodowli leżących w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wpuszczenie ich do środowiska naturalnego ma na celu wzmocnienie puli genowej już zadomowionych dolnośląskich sokołów oraz wzrost populacji tego gatunku w Dolinie Baryczy.

„Program restytucji populacji sokoła wędrownego w Polsce” jest prowadzony od prawie 30 lat, przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. Na Dolnym Śląsku akcja jest wspierana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W lasach Doliny Baryczy w ciągu ostatnich 10 lat wsiedlono już około 160 ptaków, z czego 2 pary, z 40 stwierdzonych w całej Polsce, gniazdują na stałe w żmigrodzkich lasach.

Na początku XX wieku sokoły wędrowne można było obserwować praktycznie w całym kraju, niestety w latach 60 europejska populacja tego drapieżnika prawie całkowicie wyginęła. Przyczyn tak drastycznego spadku liczebności upatrywać należy w zatruciu środowiska szkodliwymi biocydami - w tym przede wszystkim szeroko stosowanymi pestycydami z grupy DDT. Toksyczne substancje z pestycydów po dostaniu się do organizmów ptaków, kumulowały się w ich tkankach oraz zaburzały gospodarkę wapniową. Wpływało to bezpośrednio na twardość skorupek jaj, które stawały się miękkie i pękały pod ciężarem wysiadującej je samicy. Od 1976 r. DDT nie jest już stosowany w Polsce, a sokoły wędrowne zostały objęte ścisłą ochroną gatunkową.

Młodym sokołom w Żmigrodzie przed umieszczeniem w gniazdach pobrano krew do analiz DNA. Wszystkie zostały zaobrączkowane oraz został im nadany swoisty rodzaj "dowodu osobistego". Dzięki obrączkom możliwe będzie monitorowanie losów poszczególnych osobników oraz tras ich przemieszczania się. Leśnicy z Nadleśnictwa Żmigród wraz z przyrodnikami ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, przy pomocy specjalnego podnośnika umieścili ptaki w zamkniętych gniazdach. Następnie przez około 10 dni, ptaki drapieżne będą się przyzwyczajały do nowego miejsca. W tym czasie młode sokoły będą dokarmiane 2 razy dziennie przez leśników. W momencie, gdy ptaki będą gotowe do pierwszego lotu, czyli około po pięciu tygodniach gniazda zostaną otwarte.