Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Dolny Śląsk, jako region o rozległym zasięgu terytorialnym (18 862 km2), posiada różnorodne siedliska przyrodnicze - zarówno nizinne, jak i wyżynne i górskie, co skutkuje wyjątkowym bogactwem gatunkowym regionu.

Bogactwo to widać zarówno w materiałach państwowego monitoringu przyrodniczego (zobacz na stronach www Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jak i w dokumentacji obszarów Natura 2000  zajmujących znaczną powierzchnię Dolnego Śląska (zobacz na stronie tematycznej www Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska).

Wiele gatunków chronionych i rzadkich roślin i zwierząt znajduje się w licznych rezerwatach i parkach krajobrazowych regionu, czasami są tworzone dla ich zachowania użytki ekologiczne, a także strefy ochronne (określone w art. 46 oraz 48-50 ustawy o ochronie przyrody oraz w rozporządzeniach o ochronie gatunkowej). Na terenie Dolnego Śląska znajduje się ich sto kilkadziesiąt.