Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa lasu

Okres trwania akcji bezpośredniej to czas wzmożonego zagrożenia pożarowego w lasach. W tym czasie leśnicy we współpracy z różnymi podmiotami nie tylko przeprowadzają szereg działań prewencyjnych, ale także aktywnie zwalczają pożary zagrażające lasom znajdującym się w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Lasy RDLP we Wrocławiu charakteryzują się wysokim stopniem zagrożenia pożarowego. Spośród 33 nadleśnictw wchodzących w jej skład 15 jednostek zaliczonych jest do I kategorii, 12 do II kategorii oraz 6 nadleśnictw do III kategorii zagrożenia. Statystyka pożarowa rozpatrywana pod kątem liczby pożarów dowodzi, że największy wpływ na liczbę pożarów w sezonie mają warunki pogodowe kształtujące się wczesną wiosną (marzec i kwiecień), natomiast główną przyczyną powstawania najniebezpieczniejszych z nich są niestety podpalenia.

POŻARY W LICZBACH

W 2023 roku na terenie RDLP we Wrocławiu odnotowano 153 pożary o łącznej powierzchni 23,86 ha, z czego na poligonach doszło do 25 pożarów o sumarycznej pow. 11,12 ha.

W porównaniu z rokiem 2022 ogólna liczba pożarów była niższa o 160 a ich łączna powierzchnia mniejsza o 113,12 ha. Średnia powierzchnia pożaru w przeliczeniu na 10 tys. ha lasu w 2023 roku wyniosła 0,24 ha.

Największa liczba pożarów w 2023 roku wystąpiła w nadleśnictwach Milicz - 15 sztuk na łącznej powierzchni 2,25 ha (śr. 0,15 ha) oraz Legnica 7 sztuk na łącznej powierzchni 2,67 ha (śr. 0,38 ha). W 2023 roku nie odnotowano żadnych pożarów w 5 spośród 33 nadleśnictw. Pożary, w wyniku których nastąpiły straty, objęły powierzchnię 6,36 ha, a ich koszt wyliczony został na kwotę 66042,04 zł. Największe straty odnotowano w nadleśnictwach Milicz (21 831,28 zł), Legnica (19 038,44 zł) i Lubin (17 191,20 zł).

Najwięcej pożarów w ubiegłym roku powstało w wyniku podpaleń i przyczyn nieznanych. Łącznie z tych dwóch powodów powstało 63% wszystkich zdarzeń. Analiza powodów ich powstawania wykazała, że najgroźniejszymi były te, które powstały w wyniku podpaleń - stanowiły one 49% ogólnej liczby wszystkich pożarów, ale pod względem powierzchniowym aż 58%.

Średnia powierzchnia pożarów różniła się w zależności od przyczyn ich powstawania:

   - w wyniku podpaleń wynosiła 0,12 ha

   - z przyczyn nieznanych - 0,14 ha

   - w wyniku wypadków - 0,04 ha

Najgroźniejszym miesiącem 2023 roku pod względem pożarowym był czerwiec i lipiec. W tym czasie odnotowano 68 pożarów, w czerwcu na łącznej powierzchni 3,15 ha, a w lipcu na 2,58 ha. Najgroźniejsze ze względu na dużą intensywność zdarzenia wystąpiły w maju - osiągały średnio powierzchnię 0,20 ha przy średniej z sezonu wynoszącej 0,10 ha.

Z kolei analizując natężenie operacji lotniczych, najgroźniejszymi miesiącami był lipiec i wrzesień. W tych miesiącach wykonano znacząco więcej lotów oraz zrzutów niż wynosiła ogólna liczba pożarów, co oznacza, że pożary były bardziej intensywne i wymuszały użycie większej ilości wody do ich opanowania. Sierpień był wyjątkowo mało „palnym” miesiącem - zrealizowano mniej lotów i zrzutów niż wystąpiło pożarów.

W czasie tzw. akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu, trwającej na terenie RDLP od 15 marca do 15 października (215 dni), średnie i duże zagrożenie pożarowe (odnotowane przynajmniej w jednej strefie prognostycznej), rejestrowano przez 121 dni co stanowiło 51% okresu. W 2023 roku dni „palnych” było o 10 mniej niż w 2022 roku.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na terenie RDLP we Wrocławiu znajduje się aż 41 wież i masztów obserwacyjnych z czego 13 z nich wyposażonych jest w telewizję przemysłową, służącą do obserwacji terenów leśnych. Wykrywaniu pożarów naszych lasów ma również służyć powołanie punktów alarmowo dyspozycyjnych - 26 podstawowych, 1 rejonowy oraz 1 regionalny.

W 2023 roku dużą skuteczność miały również punkty obserwacyjne (wykryto 25 pożarów). Patrole naziemne ujawniły 1 pożar a sprzęt lotniczy zgodnie z meldunkami lotniczymi - 4 zdarzenia.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu w 2023 roku dysponowała trzema samolotami przeciwpożarowymi typu Dromader i jednym samolotem patrolowym. Te pierwsze odbyły w sumie 267 lotów do 151 pożarów wykonując 243 zrzuty. Samoloty patrolowe odbyły w sumie ponad 42 godziny lotów.

Aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasu w poszczególnych nadleśnictwach zasięgu terytorialnego RDLP we Wrocławiu można śledzić na mapie

Pamiętajmy - las płonie szybko, ale jego odnowienie wymaga pracy wielu pokoleń leśników.

Pamiętajmy o zachowaniu maksymalnej ostrożności podczas pobytu na terenach leśnych a w razie zauważenia pożaru o natychmiastowym powiadomieniu Straży Pożarnej lub Służby Leśnej.

TELEFON ALARMOWY - Straż Pożarna 998 lub 112

REGIONALNY PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY we Wrocławiu: tel. 71 377 17 07 , kom. 882 146 571 , e-mail: pad@wroclaw.lasy.gov.pl