Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona pszczołowatych

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jako dotującym, zrealizowały na swoim terenie projekt p.n.: „Wysiew nasion (sadzenie) roślin miododajnych i nektarodajnych na małych powierzchniach, w celu dalszego rozmnażania i rozprzestrzeniania się nasion tych roślin oraz zwiększania areału pożytków pszczelich”.

Działania zostały zrealizowane w 4 jednostkach:

  • w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka na 6 powierzchniach posadzono 13 800 sadzonek lipy drobnolistnej;
  • w Nadleśnictwie Chocianów na 5 powierzchniach łącznej wielkości 80 ar wysiano 24 kg nasion roślin kwiatowych wieloletnich;
  • w Nadleśnictwie Lwówek Śląski na 2 powierzchniach łącznej wielkości 50 ar wysiano 15 kg nasion roślin kwiatowych;
  • w Nadleśnictwie Milicz na 2 powierzchniach łącznej wielkości 50 ar wysiano 15 kg nasion roślin kwiatowych jednorocznych oraz na 3 powierzchniach wielkości 75 ar wysiano 22,5 kg nasion roślin kwiatowych wieloletnich.

Celem projektu jest stworzenie bazy pokarmowej dla owadów z rodziny pszczołowatych, poprawa warunków ich bytowania, a także stworzenie źródeł rozprzestrzeniania się nasion roślin pyłkodajnych i nektarodajnych na sąsiadujące łąki, pastwiska i miedze.

Działania związane z realizacją projektu rozpoczęły się 1 stycznia 2019 r. i zakończyły, osiągając cel zadania, 30 maja 2019 r. Okres trwałości projektu wynosi 5 lat. W tym czasie spodziewamy się rozprzestrzenienia się nasion i owoców roślin kwiatowych na okoliczne tereny.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu kwotą 24 607,28 zł

Całkowita wartość zadania wyniosła 43 920,95 zł.