Mała retencja nizinna 2007-2013

Projekt w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 pod nazwą "Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".

Mała retencja górska 2007-2013

Projekt w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 pod nazwą "Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie".

Rekultywacja terenów popoligonowych 2007-2013

Sześć nadleśnictw RDLP we Wrocławiu: Chocianów, Jawor, Kamienna Góra, Złotoryja, Przemków i Świętoszów uczestniczy w realizacji projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP".

Program dla Odry - 2006

Program dla Odry - 2006" jest kompilacją projektu: "Program Odra 2006" oraz projektu pod nazwą: "Program dla Odry".

Adaptacja lasów do zmian klimatu na nizinach

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Adaptacja lasów do zmian klimatu w górach

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.

Projekt ochrony przeciwpożarowej

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów.

Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)

Projekt rozwojowy „Termomodernizacja budynków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”

Ochrona pszczołowatych

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jako dotującym, zrealizowały na swoim terenie projekt p.n.: „Wysiew nasion (sadzenie) roślin miododajnych i nektarodajnych na małych powierzchniach, w celu dalszego rozmnażania i rozprzestrzeniania się nasion tych roślin oraz zwiększania areału pożytków pszczelich”.

Loty patrolowe i gaśnicze

Ochrona przeciwpożarowa lasów oraz ochrona trwałości lasów poprzez ograniczanie szkód biotycznych z wykorzystaniem statków powietrznych.

Loty patrolowe i gaśnicze 2022

Ochrona przeciwpożarowa lasów oraz ochrona trwałości lasów poprzez ograniczanie szkód biotycznych z wykorzystaniem statków powietrznych w roku 2022.