Wydawca treści Wydawca treści

Loty patrolowe i gaśnicze w 2023 roku

Ochrona przeciwpożarowa lasów oraz ochrona trwałości lasów poprzez ograniczanie szkód biotycznych z wykorzystaniem statków powietrznych w roku 2023.

Po raz kolejny (lata 2021 – 2023) zadanie zostało zrealizowane na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jego celem było zapobieganie szkodom oraz ich minimalizowanie poprzez patrolowanie, rozpoznanie lotnicze w przypadku zgłoszenia naziemnego zagrożenia i bezpośrednie akcje gaśnicze z udziałem samolotów patrolowych i patrolowo - gaśniczych.

Loty patrolowe były wykonywane rutynowo, w celu wykrycia pożarów, zarówno lasów, jak i terenów na trasie oblotów (będących w zarządzie Lasów Państwowych, ale także gruntów i obiektów samorządowych, prywatnych oraz innych własności), określenia dokładnej lokalizacji i powierzchni objętej pożarem oraz podania charakterystyki wykrytego pożaru (m.in. jego rodzaju pożaru, kierunku jego rozprzestrzeniania się, najbardziej zagrożonych miejsc, itp.).

W trakcie lotów rozpoznawczych, wykonywanych samolotami patrolowo – gaśniczymi lub patrolowymi, dokonywane były loty w rejony wskazane przez służby naziemne, w celu sprawdzenia uzyskanych informacji o zagrożeniu. W przypadku wystąpienia pożarów na miejscu zdarzenia wykonywane były tzw. zrzuty, czyli precyzyjnie rozprowadzane były środki gaśnicze w celu likwidacji zarzewia ognia.

W przypadku rozpoznania samolotami patrolowymi - niezwłocznie w wyznaczone miejsce kierowane były samoloty gaśnicze oraz służby naziemne.

W okresie trwania akcji bezpośredniej, w roku 2023, samoloty spędziły 227 godzin i 42 minuty w powietrzu, patrolując teren i gasząc powstające zarzewia ognia. Samoloty przeciwpożarowe wykonały 267 lotów do 153 pożarów, dokonując 243 zrzuty. Intensywność lotów przeciwpożarowych w ciągu sezonu to średnio 1,24 lotu na dzień i 52 minuty nalotu dziennie. Ilość lotów w poszczególnych miesiącach była uzależniona od ilości i wielkości pożarów. Najgroźniejsze pożary odnotowano w miesiącu lipcu i wrześniu, miesiąc sierpień był wyjątkowo mało palny.

Dzięki współpracy z lotnikami ograniczono powierzchnie pożarów do niezbędnego minimum.

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia (łącznie z lotami agro):                  4 696 057,92 PLN

Dotacja:                                                                                                       100 000,00  PLN

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu   www.wfosigw.wroclaw.pl