Wydawca treści Wydawca treści

Termomodernizacja budynków PGL LP

Projekt rozwojowy „Termomodernizacja budynków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie PGL LP poprzez:

   - zmniejszenie zużycia energii w budynkach,

   - zastosowanie rozwiązań energooszczędnych,

   - racjonalizację zużycia zasobów surowców energetycznych,

   - zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym.

Dzięki zabiegom termomodernizacyjnym nastąpi poprawa standardu budynków oraz zmniejszą się koszty ich użytkowania.

Promowane będą nowoczesne rozwiązania, przyjazne środowisku oraz gwarantujące energooszczędność, a w przypadku odnawialnych źródeł energii – produkcję „zielonej" energii.

Działanie to będzie miało pośredni wpływ przeciwdziałający zmianom klimatu, właśnie dzięki ograniczeniu zużycia energii, a tym samym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (szczególnie CO2).

Podstawą realizacji projektu jest Decyzja nr 535 Dyrektora Generalnego LP z dnia 4.11.2016 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego. Jednostką odpowiedzialną  za kierowanie projektem jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, natomiast nadzór nad jego realizacją pełni Wydział Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Projekt rozwojowy będzie realizowany w latach 2017 – 2021. Planowany budżet w skali całych Lasów Państwowych wyniesie 116 mln zł, w tym, w roku 2017 – 22,4 mln zł, a w latach 2018 – 2021 – 93,6 mln zł. Większość środków zagwarantuje fundusz leśny. Pozostała część nakładów będzie realizowana środkami własnymi jednostek Lasów Państwowych.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w roku 2017 jest realizowanych 5 obiektów, w tym biuro nadleśnictwa, budynek socjalno – biurowy szkółki leśnej oraz leśniczówki wraz z kancelariami.

Na rok 2018 nadleśnictwa z terenu RDLP we Wrocławiu złożyły do funduszu leśnego 16 wniosków na dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych na łączną kwotę 4,2 mln zł. O wyborze obiektów do realizacji (na podstawie ściśle określonych kryteriów, obowiązujących wszystkie jednostki Lasów Państwowych z całej Polski) decyzję podejmie Dyrektor Generalny LP na początku drugiej połowy roku.

Do podstawowych działań możliwych do realizacji w projekcie w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii należą:

   - ocieplenie przegród zewnętrznych i wymiana okien oraz drzwi na energooszczędne, spełniających standardy norm wg stanu na rok 2021;

   - modernizacja systemów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach, w tym instalacja w ramach tych systemów dostarczających energii cieplnej i elektrycznej odnawialnych źródeł energii (m.in. pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne,);

   - modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła;

   - wymiana źródeł światła na energooszczędne;

   - wprowadzanie systemów kontroli wykorzystania i zarządzania energią w budynkach.