Wydawca treści Wydawca treści

Loty patrolowe i gaśnicze

Ochrona przeciwpożarowa lasów oraz ochrona trwałości lasów poprzez ograniczanie szkód biotycznych z wykorzystaniem statków powietrznych.

Zadanie zostało zrealizowane na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jego celem było zapobieganie szkodom, ich minimalizowanie oraz zwalczanie poprzez patrolowanie lotnicze oraz bezpośrednie akcje gaśnicze z udziałem samolotów dostosowanych do tego celu.

Loty Patrolowe były wykonywane w celu wykrycia pożarów, zarówno lasów, jak i terenów położonych na linii lotu statków powietrznych, określenia miejsca i powierzchni objętej pożarem oraz podania charakterystyki wykrytego pożaru (jego rodzaju, kierunku rozprzestrzeniania się, najbardziej zagrożonych obszarów itp.).

W trakcie lotów rozpoznawczych, wykonywanych samolotami patrolowo – gaśniczymi lub patrolowymi, dokonywane były loty w rejony wskazane przez służby naziemne, w celu zweryfikowania uzyskiwanych informacji o zagrożeniu. W przypadku wystąpienia pożarów na miejscu zdarzenia zrzucane były środki gaśnicze z samolotów patrolowo - gaśniczych, a w przypadku rozpoznania samolotami patrolowymi - niezwłocznie w wyznaczone precyzyjnie miejsce kierowane były samoloty gaśnicze oraz służby naziemne.

W okresie trwania akcji bezpośredniej, w roku 2021, samoloty spędziły 51 godzin i 49 minut w powietrzu, patrolując teren i gasząc powstające zarzewia ognia. Samoloty w 2021 roku wylatywały do 28 pożarów dokonując 47 zrzutów wody. Z udziałem statków powietrznych ograniczono powierzchnię pożarów do minimum.

Wartość ogólna przedsięwzięcia:                  2 934 662,46 PLN

Dotacja:                                                                 100 000 PLN

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  www.wfosigw.wroclaw.pl