Wydawca treści Wydawca treści

Loty patrolowe i gaśnicze w 2022 roku

Ochrona przeciwpożarowa lasów oraz ochrona trwałości lasów poprzez ograniczanie szkód biotycznych z wykorzystaniem statków powietrznych w roku 2022.

Zadanie zostało zrealizowane na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu po raz kolejny przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jego celem było zapobieganie szkodom oraz ich minimalizowanie poprzez rozpoznanie lotnicze i bezpośrednie akcje gaśnicze z udziałem samolotów patrolowych i patrolowo - gaśniczych.

Loty Patrolowe były wykonywane w celu wykrycia pożarów, zarówno lasów, jak i terenów położonych na linii ich lotu (będących w zarządzie nie tylko Lasów Państwowych, ale także gruntów i obiektów samorządowych, prywatnych oraz innych własności), określenia miejsca i powierzchni objętej pożarem oraz podania charakterystyki wykrytego pożaru (m.in. jego rodzaju, kierunku rozprzestrzeniania się, najbardziej zagrożonych obszarów itp.).

W trakcie lotów rozpoznawczych, wykonywanych samolotami patrolowo – gaśniczymi lub patrolowymi, dokonywane były loty w rejony wskazane przez służby naziemne, w celu sprawdzenia uzyskanych informacji o zagrożeniu. W przypadku wystąpienia pożarów na miejscu zdarzenia wykonywane były tzw. zrzuty, czyli zrzucane były środki gaśnicze z samolotów patrolowo – gaśniczych. W przypadku rozpoznania samolotami patrolowymi - niezwłocznie w wyznaczone miejsce kierowane były samoloty gaśnicze oraz służby naziemne.

W okresie trwania akcji bezpośredniej, w roku 2022, samoloty spędziły 320 godzin i 5 minut w powietrzu, patrolując teren i gasząc powstające zarzewia ognia. Samoloty przeciwpożarowe wykonały 537 lotów do 299 pożarów, dokonując 485 zrzutów. Intensywność lotów przeciwpożarowych w ciągu sezonu to średnio 2,5 lotu na dzień i 1h 21’ nalotu dziennie. Ilość lotów w poszczególnych miesiącach była uzależniona od ilości pożarów. Najwięcej pożarów odnotowano w miesiącu czerwcu i lipcu, a najmniej – we wrześniu.

Na terenie Dolnego Śląska wystąpiła wyjątkowo duża palność naszych lasów w minionym sezonie. W czasie dużego pożaru, który miał miejsce 24 czerwca na terenie Nadleśnictwa Ruszów i Pieńsk, poza naszymi samolotami, korzystaliśmy z pomocy RDLP w Poznaniu, Zielonej Górze i Katowicach.

Dzięki współpracy z lotnikami ograniczono powierzchnie pożarów do niezbędnego minimum.

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia:                  3 801 731,61 PLN

Dotacja:                                                     100 000,00  PLN

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu www.wfosigw.wroclaw.pl