Wydawca treści Wydawca treści

Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 poprzez wprowadzenie w ramach racjonalnej gospodarki leśnej jarzębu brekinii

Nazwa zadania: Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 poprzez wprowadzenie w ramach racjonalnej gospodarki leśnej jarzębu brekinii.

Planowany okres realizacji:  2017 – 2019 r.

Beneficjenci: Nadleśnictwa: Milicz, Lwówek Śląski, Wałbrzych, Świeradów, Złotoryja, Świętoszów jako podmioty upoważnione do ponoszenia kosztów.

Celem projektu było zwiększenie udziału w środowisku przyrodniczym jarzębu brekinii Sorbus torminalis (L.) Crantz, znajdującego się pod ochroną ścisłą – poprzez wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w ww. nadleśnictwach na łącznej powierzchni 4,58 ha, w ilości 9 250 sadzonek. Działanie to zapewniło wzrost udziału brekinii na terenie południowo – zachodniej Polski. Dotychczas na terenie Dolnego Śląska występowało kilkaset drzew tego gatunku.

Działanie to zapewni zachowanie rodzimej populacji, a w przyszłości – możliwość jej rozmnożenia i rozprzestrzeniania w sposób naturalny dzięki zastosowanym formom zmieszania, gwarantującym pełne naświetlenie drzew, wymagane podczas procesu rozmnażania.

Nasadzenia zostały wykonywane w obszarach Natura 2000, w tym na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:      206 263, 68 zł

w tym koszty kwalifikowane:                 179 727, 28 zł

Wysokość dotacji:                               107 452, 91 zł

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl