Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu (RDLP we Wrocławiu) jest jedną z siedemnastu regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Obejmuje swym zasięgiem lasy położone przede wszystkim na terenie województwa dolnośląskiego i tylko w niewielkim stopniu (ok. 1%) na terenie ościennych województw - opolskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Ogólna powierzchnia RDLP we Wrocławiu wg stanu na koniec 2021 r. wynosi 559 282,65 ha. Z tego 541 809,80 ha to powierzchnia leśna, a 18 145,31 ha stanowi powierzchnię nieleśną (grunty rolne, wody, nieużytki, tereny osiedlowe, komunikacyjne, itp.). W skład RDLP we Wrocławiu wchodzą 33 nadleśnictwa, 2 Zakłady Usług Leśnych (w Bystrzycy Kłodzkiej i we Wrocławiu) oraz biuro RDLP we Wrocławiu.