Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Z 67 dolnośląskich rezerwatów przyrody tylko dwa leżą w całości poza gruntami LP.

Pierwszy z nich to rezerwat przyrody nieożywionej (Wilcza Góra -1,6267 ha), a drugi to rezerwat wodny (Jezioro Kostkowickie - 63,79 ha). Jeden dolnośląski rezerwat leśny (Gola - 12,06 ha) podlega Nadleśnictwu Syców w zarządzie Regionalnej Dyrekcji LP w Poznaniu.

Pozostałe rezerwaty leżą najczęściej w całości na terenie nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (wyjątki stanowią tu duże rezerwaty ornitologiczne "Stawy Milickie" i "Stawy Przemkowskie").

Z 64 dolnośląskich rezerwatów znajdujących sie pod zarządem nadleśnictw RDLP we Wrocławiu - 38 rezerwatów utworzono (wyłącznie, bądź miedzy innymi) dla ochrony ekosystemu leśnego (rodzaj rezerwatu: leśny, leśno-krajobrazowy).