Wydawca treści Wydawca treści

Aktywna ochrona przyrody

CZYNNA ochrona przyrody w RDLP we Wrocławiu polega m.in.
 • na inicjowaniu i przeprowadzaniu różnych działań w rezerwatach (np. ochrona cisa, ochrona jodły, ochrona ekosystemów łąk) oraz użytkach ekologicznych;
 • na ochronie cennych siedlisk, w tym wodno-błotnych (np. tworzenie użytków ekologicznych oraz obiektów małej retencji) - nie tylko na terenie obszarów Natura 2000;
 • na ochronie gatunkowej na większych obszarach, opartej na projektach własnych (np. ochrona cisa, ochrona głuszca,  restytucja sudeckiego ekotypu jodły pospolitej) oraz przy współpracy z organizacjami pozarządowymi (np. ochrona cietrzewia);
 • na wykonywaniu i zlecaniu badań naukowych (zarówno gatunków drzew, jak i chronionych gatunków zwierząt - np. badania genetyczne i porównanie różnych populacji głuszca - zlecone PAN).
 
Przykłady działań aktualnych i przeprowadzonych w ostatnich kilku latach:
 
 1. Inwentaryzacja terenowa chronionych i rzadkich roślin naczyniowych (po szkoleniach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego)
 2. Powszechna inwentaryzacja chronionych siedlisk i gatunków w Lasach Państwowych 2006-2007 r.,
 3. Prace nad dokumentacją i ochroną obszarów Natura 2000,
 4. Ochrona mokradeł w górach i na nizinach,
 5. Ochrona cennych łąk (w trakcie),
 6. Ochrona czynna chronionych gatunków roślin (arnika górska, arcydzięgiel, jałowiec halny, długosz i inne),
 7. Ochrona czynna chronionych zwierząt:

a)    bobra europejskiego,

b)    żółwia błotnego (dwa stanowiska reintrodukcji),

c)    nietoperzy (w trakcie - od kilku lat),

d)    głuszca (w trakcie - od kilku lat),

e)    cietrzewia (w trakcie - od kilku lat),

f)    sokoła wędrownego (w trakcie),

g)    sów (w trakcie),

h)    niepylaka apollo (w trakcie - od kilku lat),

i)     jelonka rogacza (w trakcie),

j)     pachnicy dębowej i kozioroga dobosza (w trakcie).