Wydawca treści Wydawca treści

Inwentaryzacja przyrodnicza w Lasach Państwowych

Wykonana w Lasach Państwowych w latach 2006 - 2007 powszechna inwentaryzacja przyrodnicza zmieniła diametralnie dotychczasowy stan wiedzy, zarówno o siedliskach przyrodniczych, jak i o występowaniu, liczebności, a nawet zasięgu wielu gatunków. Inwentaryzacja była przeprowadzana w dwóch etapach:
  • I etap - zebranie i zestawienie danych literaturowych (łącznie z danymi niepublikowanymi) - 2006 rok,
  • II etap - inwentaryzacja terenowa - 2007 rok.